Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika předmětu náboženství

 

 1. nepovinný předmět s dotací 1 hodina v týdnu
 2. určen všem žákům 1. až 9. ročníku, jejichž rodiče přihláškou projeví zájem. Žákům z křesťanských rodin nabízí prohloubení jejich znalostí o náboženství, ve kterém jsou rodinou vychováváni a zdůvodnění jejich víry a zvyků. Ostatním nabízí možnost seznámit se s odpověďmi Církve na jejich otázky po Bohu, člověku a životních zkušenostech, poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradic a křesťanských postojů a hodnot.
 3. vyučuje se ve škole, převážně v učebně a to ve skupině, kde lze spojit i žáky z více ročníků
 4. součástí výuky mohou být i exkurze, například návštěva kostela, vystavených jesliček ve vánočním čase,společná účast na bohoslužbě, popřípadě společná účast nebo účast zájemců na charitativních a osvětových projektech /například Tříkrálová sbírka, přivítání Betlémského světla apod./ Jednou do roka nabízí žákům Katechetické centrum biskupství účast na diecézním setkání dětí v Hradci Králové. Starší žáci se mohou podílet na přípravě celoškolních projektů, které souvisejí s křesťanskými tradicemi.

 

Obsah výuky


Učivo je rozčleněno do čtyř základních tematických okruhů.Ty pak mají ještě své podrobnější členění. V každém roce se probírá učivo ze všech čtyř celků. Některé je cyklicky prohlubováno, jiné navazuje nebo uvádí do širších souvislostí. Základní tematické celky jsou:

 1. Písmo svaté /Bible/ jako Boží slovo a Boží plán se světem a člověkem
 2. Církev jako nositelka křesťanské tradice.
  Podtémata: identita Církve. Vyznání víry. Slavení křesťanských svátků. Historie Církve, misie.
 3. Křesťanství v denním životě.
  Podtémata: Moje osobní identita.Vztah člověka a Boha. Mezilidské vztahy.Vztahy katolíků ke členům ostatních církví,příslušníkům jiných náboženství a kultur s tolerancí a úctou ke svobodě svědomí.Křesťanský vztah k přírodě a životnímu prostředí.Naděje jako základ života křesťana.
 4. Vliv křesťanství na místo, kde žijeme. Zahrnuje stopy křesťanství v městě Habry a nejbližším regionu, jako např. kulturní památky minulosti, významné křesťanské osobnosti regionu, hledání kořenů a aktuální angažovanost křesťanů pro společnost.

Všemi tematickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovní dimenze osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím.